گودبرداری

Excavation در پرونده های متعددی که مطالعه کردیم به این نتیجه رسیدیم خیلی گزارشات اشتباه ناظرین باعث محکومیت ناظر شده است. در مراحل گودبرداری خیلی باید تبحر به گزارش نویسی فنی و حقوقی داشته باشید چند نکته قابل تامل برای ناظرین معمار در مرحله گودبرداری عرض می کنم قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک …

گودبرداری ادامه »