حقوق مهندسی _همیارمعمار

نکات مفید حقوقی برای مهندسین _ همیار معمار

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.  *مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و …) دریافت پروانه الزامی است . *ماده 100 …

نکات مفید حقوقی برای مهندسین _ همیار معمار ادامه »