گزارش نویسی

📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان

A guide to how to report on building supervising engineers وظیفه مهندس ناظر ، گزارش دادنِ انطباق یا عدم انطباق عملیات اجرایی ساختمان با نقشه های مصوب و نیز پروانه ساخت می باشد .  شاید فکرکنید انجام این وظیفه ، کاری ساده و آسان بوده و مهندس ناظر ، عملاً کاری را انجام نمی دهد …

📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان ادامه »

📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی

Owner’s commitment to the supervisor در مواردی ، که مالک یا مجری ساختمان بعد از تخلف های فنی یا ایمنی خود جهت جلوگیری از گزارش دادن مهندس ناظر و برای اینکه بتواند رضایت ایشان را دریافت نماید و تخلف مورد نظر را رفع نکند ، با مراجعه به ناظر از او خواسته تا در قبال …

📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی ادامه »