10پوشش مهم بیمه ای مرتبط با پروژه ساختمانی

nsurance coverage related to the construction project در پروژه های ساختمانی حتما قبل از شروع عملیات اجرایی(اعم از تخریب- گودبرداری-اجرای فونداسیون وغیره)، بایستی مالک را به انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی (CGL) ترغیب نمایید. هنگام مراجعه به شرکت بیمه، حتما به پوشش های بیمه ای زیر(کلوز) در بیمه نامه […]

10پوشش مهم بیمه ای مرتبط با پروژه ساختمانی بیشتر بخوانید »