شیشه

Glass 8-4-2-4 طبق #مبحث چهارم _ کليه سطوح شیشه اي مجاورفضاي باز و معبربا عرض بيش از ۰/۹ مترو مساحت بيش از۱/۵ متر مربع ،بايد از #شیشه ایمن و غیر ریزنده استفاده گردد. #شیشه سکوریت رو چطور باید تشخیص بدیم از شیشه معمولی؟ #همیارمعمار 1- یک شیشه برنز(قهوای) بردارید و جوری شیشه برنز را نگه …

شیشه ادامه »