📖 عمر مفید ساختمان چقدر است؟

?What is the useful life of the building آیا میدانید؛ مهندس ناظر تا پایان عمر مفید ساختمان، در قبال عملیات اجرایی تحت نظارت خود مسئول است! آیا میدانید عمر مفید هر ساختمان چند سال است؟ آیا میدانید عمر مفید ساختمان به مسائل بسیاری وابسته می‌باشد؟  مهندسین ناظر تا چند سال در برابر عملیات ساختمانی تحت …

📖 عمر مفید ساختمان چقدر است؟ ادامه »