📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان

A guide to how to report on building supervising engineers وظیفه مهندس ناظر ، گزارش دادنِ انطباق یا عدم انطباق عملیات اجرایی ساختمان با نقشه های مصوب و نیز پروانه ساخت می باشد .  شاید فکرکنید انجام این وظیفه ، کاری ساده و آسان بوده و مهندس ناظر ، عملاً کاری را انجام نمی دهد …

📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان ادامه »