? راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان

A guide to how to report on building supervising engineers

وظیفه مهندس ناظر ، گزارش دادنِ انطباق یا عدم انطباق عملیات اجرایی ساختمان با نقشه های مصوب و نیز پروانه ساخت می باشد .  شاید فکرکنید انجام این وظیفه ، کاری ساده و آسان بوده و مهندس ناظر ، عملاً کاری را انجام نمی دهد .

اما بر خلاف این باور اشتباه ، مهندسین ناظر بسیاری را می بینم که بدلیل عدم رعایت اصول گزارش نویسی، گرفتار زندان و یا مجبور به پرداخت مبالغ زیادی به عنوان دیه و یا جریمه نقدی شده اند.

برای آشنایی و یادگیری کامل گزارش نویسی می‌توانید از پکیج دوره آموزشی اصول گزارش نویسی نظام مهندسی استفاده کنید

مراحل نوشتن گزارشات مهندس ناظر ساختمان

مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بند 13-7-2 مهندسین ناظر در هر صلاحیتی باید در مراحل زیر گزارشات خود را صادر کنند:

  1. گزارش وضعیت همجواری ها و اعلام شروع عملیات ساختمانی
  2. گزارش تائید تحکیم و پایدارسازی هم‌جواری‌ها و پایان پی‌سازی
  3. گزارش پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان
  4. گزارش پایان سفت‌کاری ساختمان
  5. گزارش پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی
  6. گزارش پایان عملیات نازک‌کاری
  7. گزارش پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان
  8. گزارش پایان نماسازی خارجی
  9. گزارش پایان عملیات نازک‌کاری داخلی
  10. گزارش پایان عملیات اجرایی ساختمان

تعداد گزارشات در حالت ایده آل نباید کمتر از تعداد ذکرشده در مراحل مختلف ساختمان باشد.حتی ناظر اختیار دارد یک گزارش صادرشده را مجدداً با مشاهده تخلف از طرف مالک باطل و گزارش دیگری را صادر نماید! (به‌عنوان‌مثال مهندس ناظر ….بعد از بازدید از مرحله ……. و صدور تائید ………، متوجه می‌شود مالک قبل از ……….. اقدام به تغییر در شرایط مرحله …… نموده، لذا ناظر می‌تواند تأییدیه خود را باطل کرده و گزارش تخلف در این مرحله را صادر کند.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا