.

.

هدف تیم  همیارمعمار 

ارائه آموزش‌های مهارتی به صورت مجازی و حقیقی با استفاده از مدرسین مجرب و با توجه به نیازهای مهندسان معمار می باشد.

همیارمعمار، منتقد آموزش مبتنی بر مدرک و مدرک گرایی است و همواره  کوشیده است محتوایی را تولید کند که بر روی کیفیت کار، در آمد و پیشرفت شما تاثیر چشمگیری داشته باشد.


 فنون همیارمعمار به من چه کمکی می کند؟

 اثربخش ترین شکل یادگیری را یادگیری پیوسته و مستمر می‌دانیم. واین باعث می شود  استخدام پذیری شما افزایش پیدا کند و بتوانید موقعیت شغلی مناسب و مطلوب تری را ساده تر و سریعتر به دست آورید.

شما در همیارمعمار به جای دریافت مدرک ، مهارت دریافت می کنید و این مهارت و دانش شماست که برای شما موفقیت، رشد، پیشرفت و ثروت می آفریند.


 محتوای آموزشی همیارمعمار:

ما کیفیت محتوای آموزشی خود را یکی از نقاط تمایز اصلی خود می‌داند و به شما اطمینان می دهد با توجه به نیازسنجی مشکلات مهندسین معمار ، کلیه محتوایی که تولید می کند برای شما کاربردی، تازه و  اورجینال باشد.

علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

 همیارمعمار