10پوشش مهم بیمه ای مرتبط با پروژه ساختمانی

nsurance coverage related to the construction project

در پروژه های ساختمانی حتما قبل از شروع عملیات اجرایی(اعم از تخریب- گودبرداری-اجرای فونداسیون وغیره)، بایستی مالک را به انجام بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی (CGL) ترغیب نمایید.

هنگام مراجعه به شرکت بیمه، حتما به پوشش های بیمه ای زیر(کلوز) در بیمه نامه اشاره نمایید که افزوده شود تا در آینده خدای ناکرده در صورت وقوع حادثه دچار گرفتاری نشوید:

–         در متن بیمه نامه حتما اگر شریک دارید به اسامی همه شرکا ومالکین اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای ” پرداخت خسارت بدون رای دادگاه” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای” مسئولیت شرکت مجری ذیصلاح مورد تائیدسازمان نظام مهندسی ”  در بیمه نامه اشاره شده وموارد بطور کامل ذکر شود

–         به پوشش بیمه ای ” افزایش دیه سال دوم وسوم ” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “افزایش دیات بدون عدد ” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “دیه افراد ماموریت به خارج از پروژه ” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای ” دیه تصادف در داخل کارگاه (مربوط به ماشین آلات ساختمانی مستقر در کارگاه ) ” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “بیمه مسئولیت مهندسین ناظر-طراح ومحاسب –مجریان ذیصلاح” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “شخص بیمه گزار فقط در محل مورد بیمه” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “پیمانکاران فرعی ” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای” اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران-حمام-سالن ورزشی و…” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای”مسئولیت کارفرما درمقابل خسارت جانی به اشخاص ثالث” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای” حوادثی که ارتباطی به نوع فعالیت بیمه شده ندارد” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای” مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص صاحبکار-مهندسین مشاور-ناظر ومجری” اشاره شود

تذکر:

در خصوص  انجام بیمه تمام خطر به نکات زیر توجه شود:

–         به پوشش بیمه ای ” خسارت مالی ریزش ساختمان خود پروژه وبیوتات اطراف آن مربوط به پروژه” اشاره شود

–         به پوشش بیمه ای “بیمه تمام خطر ساختمانهای اطراف پروژه ” اشاره شود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا