ناظر

نکات نظارت ساختمان

Building Supervision Tips این هفته ای که گذشت چند پرونده مشورتی و شورای #حل اختلاف داشتیم جهت کمک به آیندگان وظیفه میدانیم این نکات به اشتراک بگذاریم ✅ شما بعنوان مهندس #ناظر پروژه وظیفه نظارت بر نقشه های #مصوب را فقط دارید در صورت مغایرت نقشه مصوب با اجرا باید مالک/مجری را موظف به اخذ …

نکات نظارت ساختمان ادامه »