شرح وظایف ناظر معمار

Description of the duties of the architect supervisor 1) کنترل بَر و کف ساختمان: یکی از مهم‌ترین مواردی که مهندس ناظر معمار می‌بایست در زمان پیاده کردن نقشه یا در زمان گودبرداری باید کنترل نماید بَر و کف ساختمان می‌باشد. بَرِ ساختمان به حدی از ساختمان گفته می‌شود که محدود به معبر می‌باشد. درصورتی‌که این مورد …

شرح وظایف ناظر معمار ادامه »