حقوق مهندسین

  گرفتن تعهدات محضری از مالک ساختمان دارای تخلف #ناظر را تبرئه نخواهد کرد. تنها راه تبرئه مهندسان ناظر عدم تأیید کار دارای تخلف است و در صورت اصرار مالک به ادامه کار خلاف مقررات ملی و عدم رفع تخلفات صورت گرفته، مهندسان ناظر محترم باید؛ بر پایه بند ۲-۲-۱۲- نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در …

حقوق مهندسین ادامه »