آزمون صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷

مواد عمومی آزمون صلاحیت کارشناسی ماده ۲۷ – کلیه رشته‌ها
۱- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
۲- قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)

۳- قانون برگزاری مناقصات

۴- قانون مسئولیت مدنی

۵- شرایط عمومی پیمان

۶- شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان – (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)

۷- قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

۸- مباحث دوم (۱۳۸۴) و دوازدهم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان

رشته‌ معماری
۱ – مباحث سوم – (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه) ، چهارم – (۱۳۹۶) ، پنجم – (۱۳۹۶) ، هفتم – (۱۴۰۰ – دانلود) ، هشتم – ( ۱۳۹۸) ، نهم – (۱۳۹۹ – دانلود غلط نامه) ، دهم- (۱۳۹۲ – دانلود غلط نامه) ، يازدهم – (۱۴۰۰ – دانلود) ،
پانزدهم – (۱۳۹۲)، نوزدهم – (۱۳۹۹) ، بيست و يکم – (۱۳۹۵) ، بيستم و دوم – (۱۳۹۲) مقررات ملی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲ – قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی

۳ – ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

۴ – نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور

۵ – دانش و اطلاعات دانشگاهي

۶ – اصول متره و برآورد

۷ – پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

۸ – ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۹ -روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا