دستورکار عملیات نماسازی ساختمان

Agenda of building facade operations (by architectural supervisor)

بسمه تعالی

دستورکار عملیات نماسازی ساختمان

جناب آقای/ خانم / شرکت محترم …………….. سازنده ونماینده محترم ساختمان واقع در : ………. دارای کد نوسازی به شماره: …………….. باتوجه به آنکه در مرحله آغاز اجرای عملیات نماسازی ساختمان می باشید، بدینوسیله موارد ذیل توسط اینجانب …………. ناظر  ………. دارای کد شهرداری ……. در مورخ ……….. جهت اجرای صحیح ومنطبق بر ضوابط قانونی به جنابعالی ابلاغ میگردد:

1-   عملیات نماسازی بایستی مطابق نقشه های مصوب کمیته نما شهرداری توسط مالک(یا مجری ذیصلاح) اجرا گردد.

2-  ابعاد سنگهای به کار رفته در نماسازی میبایست با نقشه های مصوب معماری واستانداردهای تعیین شده مطابقت داشته باشد.

3-   مالک محترم موظف است در متن قرارداد با مجری سنگ نمای ساختمان بطور صریح وشفاف بند اسکوپ نمودن کلیه سنگ های نما با استفاده از سیم گالوانیزه وچسب سنگ را درج نموده ومجری را ملزم به انجام اسکوپ سنگها نماید

4-   مالک موظف است از مجری دارای صلاحیت فنی در تمامی مراحل کار استفاده نماید ومجری باید افراد دارای سابقه وصلاحیت فنی را بکار گمارد وبا آنها قرارداد رسمی تنظیم نموده وباید کلیه قراردادهای بسته شده با مجریان –پیمانکاران جزء را به مهندس ناظر ارائه نماید

5-   از اجرای کانال کولردرنمای ساختمان اجتناب گردد

6-   استفاده از کارگران زیر18سال واتباع بیگانه بدون داشتن مجوز کار در کارگاه ساختمانی ممنوع است

7-   کلیه کارگران ساختمانی باید مجهز به وسایل حفاظت فردی دارای استاندارد متناسب با نوع کار از قبیل کلاه ایمنی-کفش ایمنی-دستکش و…. باشند.رعایت مبحث12 مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی  کارگاههای ساختمانی ونشریه55 سازمان مدیریت در کارگاه ساختمانی الزامی است

8-   نما باید با سطح زیرکار اتصال مناسب وکافی داشته باشدتا در هنگام وقوع زلزله یا باد وطوفان, خطر جداشدن وفروریختن آن وجود نداشته باشد

9- نما باید بگونه ای انتخاب واجرا شود که بروز اشکالاتی در آن مانند ترک خوردی ،موجب آسیب دیدگی سطح زیر کار بویژه اجزای سازه ای نشود.همچنین نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص منطقه را نیز داشته باشد

10- ازاجرای نماهای مجزا قبل از تکمیل سطح زیرکار ونیز از به کاربردن قطعات سنگین در نما پرهیز گردد

11-دیوارهای خارجی ونما بایستی دارای پوشش خارجی برای محافظت دربرابر عوامل جوی باشند

12- پوشش دیوارهای خارجی ونما باید درز پوش داشته باشد

13- نما باید بگونه ای طراحی وساخته شود که از انباشت آب در پشت آن جلوگیری شود همچنین درساخت نما از تجهیزات مناسب برای زه کشی آبهای وارد شده به پشت آن استفاده شود

14- عملیات بنایی با سنگ نباید در دمای زیر5درجه سانتی گراد انجام گردد وبعد از عملیات ساختمانی باید به نحو مناسبی آنها را در برابر ضربه وسایر عوامل جوی حفظ نمود.بسته به نوع ومقاومت سنگ وشرایط اقلیمی ومصالح طرح، باید بندکشی مناسب با دیوارهای سنگی انجام شود.برای نصب سنگ های پلاک حتما باید از قلابهای مناسب فلزی از آهن ضد زنگ ویا سایر فلزات مانند برنزجهت اتصال راحت تر سنگ به ملات ویا بصورت نصب خشک تعبیه شود

15- از ماسه شسته دردوغاب پشت سنگ استفاده شود.از نخاله برای پرکردن فضای پشت سنگ استفاده نشود(پشت سنگ تماما باید از دوغاب سیمان پرگردد واز سنگ وآجر بعنوان پرکننده استفاده نشود)خاک حاصل از برش سنگ در هنگام فرز کاری، باید از پشت سنگ کاملا شسته شود،در هنگام سنگ کاری در هوای سرد وشرایطی که امکان یخ زذدن آب هست، حتما عملیات سنگ کاری باید متوقف گردد

16- سیم گالوانیزه اسکوپ بطور سرتاسری در طول سنگ اجرا نشود ویک سنگ بلند را حتما در چند نقطه سیم اسکوپ جداگانه بزنید(معمولا سنگهای بلند از وسطشان ول میکنند)درهنگام کارباید سنگ را ابتدا مرطوب کرده وسپس از آن سنگ استفاده نمود.کلیه سنگها بصورت کله راسته باید بگونه ای روی هم قرار گیرد که قطعات بتوانند بخوبی در کنار هم قفل شوند، همچنین باید دقت شود که  بندهای بین سنگها روی یکدیگرقرار نگیرند.

17- بهیچ عنوان از سیمان خشک روی دوغاب برای بالا بردن سرعت کار استفاده نشود.تمام سنگهای گرانیت ومرمریت اسکوپ شوند ودرموردسنگهای تراورتن نیز در جایی که سنگها در هم قفل وبست نشده وپیوسته نیست ویک قطعه سنگ بصورت تکی اجرا میشود(مانند قاب دور پنجره ها)حتما از اسکوپ استفاده شود.دوغاب سفت شده ماسه سیمان پشت سنگ بمدت2تا3 روز آب پاشی گردد

18- اگر پاشنه ستونهای برجسته نما روی زمین باشد میتواند تا10 سانت با اسکوپ وبدون رابیتس بندی از عمده نما پیش آید ولی اگر ستونهای برجسته روی نما از نیمه(مثلا از طبقه یک به بالا) شروع میشود حتما احتیاج به زیرسازی با رابیتس واسکوپ دارند.برجسته کاریها(ستونها-سینه کفتری ها) حتما با رابیتس کاری واسکوپ کاری اجرا شود(تا5سانت با اسکوپ واز 10 سانت با اسکوپ ورابیتس کاری)

19- اگر از سنگ تراورتن توری دار استفاده میشود تمام قطعات سنگ باید اسکوپ شود(توری پشت سنگها با چسب میچسبانند وچسب از نفوذ دوغاب به درون سنگ جلوگیری مینماید وچسبندگی حاصل نمیشود)

20- ملات در میان سنگها باید بگونه ای قرارگیرد که مانع از تماس لبه های فوقانی وتحتانی سنگ با هم شود

21- قطعات سنگ چیده شده در رج اول باید بزرگتر از رج های فوقانی باشد وهر سنگ باید در جهت خواب وجهت اولیه وطبیعی آن قرار گیرد.به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هرقطعه از سنگ نما بایستی بصورت عمود بر رگه  یا خواب طبیعی آن باشد.این مسئله در مورد سنگهای لایه لایه از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.قطعه سنگ فوق باید در محل مورد نظر به نحوی قرار گیرد که پس از تماس با ملات هیچگونه حرکتی نداشته باشد

22-  نسبت حجمی ملات سنگ کاری(مقدار ماسه وسیمان وآب مصرفی) باید طبق مشخصات فنی در نقشه های مصوب باشد ومجری مجاز به افزودن آب بعد از اتمان عملیات ساخت ملات نمیباشد

23-  ضخامت ملات پشت سنگها در حد رواداری مجاز باید باشد وملات تهیه شده حداکثر ظرف2ساعت مصرف شود

24- فارسی بر نمودن سنگها در گوشه وتقاطع سنگها با هم الزامی میباشد(جلوگیری از عدم نفوذ نزولات جوی به پشت سنگ ولق شدن سنگ)

25-  توصیه میگردد جهت گیرداری بیشتر سنگ وملات پشت آن با مصالح زیر کار نظیر بلوک هبلکس در کل سطح نما اسنتفاده شود تاباتوجه به خاصیت لق شدگی ورها شدن بلوک های هبلکس در آینده مشکلی ایجاد نگردد.

 کلیه موارد چک لیست پیوست به اینجانبان  ………………………………. بعنوان مالک و……………… بعنوان مجری ساختمان تفهیم وتشریح شد وضمن اشراف به تبعات عدم رعایت آن, متعهد به اجرای آن خواهیم بود

نام ونام خانوادگی مالک                        ناظر معماری                          مجری ذیصلاح

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا