روش تجربی محاسبه طول و زاویه شمشیری راه پله

Experimental method of calculating the length and angle of the staircase

حاصل ضرب ارتفاع در عدد ۱٫۶۲ معمولا بهترین و ایده آل ترین شیب را به ما میدهد با پله های استاندارد با کف ۳۰ سانتی متر و ارتفاع پیشانی حدود ۱۸ سانتی متر.
مثلا اگر ارتفاع فضایی که میخواهیم راه پله را اجرا کنیم حدود ۳ متر باشد(مثلا از یک طبقه به طبقه بالاتر) آنگاه داریم:
۳×۱٫۶۲=۴٫۸۶
این میشود فاصله افقی از شروع راه پله تا نقطه انتهایی راه پله.
و طول شیب راه پله هم میشود:
(۳^۲)+(۴٫۸۶^۲)=۳۲٫۶۱
و جذر ۳۲٫۶۱ میشود حدود ۵٫۷۱٫
پس طول شمشیری ما میشود ۵٫۷۱٫

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا