? کنترل درز انقطاع ساختمان توسط مهندس ناظر

Control of building discontinuity seam by supervising engineer

مطابق بند 1-4-1 آیین نامه 2800 ، جهت حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، ساختمانها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا ساخته شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های مجاور ساخته شوند . برای تامین این منظور در ساختمانهای با 8 طبقه وکمتر ، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید پنج هزارم ارتفاع آن از روی تراز پایه باشد.

 

دوره جامع نظارت ساختمان 

این فاصله بنا بر تعریف این آیین نامه از روی تراز پایه شروع می شود . با توجه به اینکه در این مقاله قصد ورود به مباحث محاسباتی درز انقطاع را نداریم ، فقط به تعریف تراز پایه بسنده می کنیم :

تراز پایه :
مطابق بند 3-3-1-2 آیین نامه 2800 تراز پایه در ساختمان به ترازی اطلاق می شود که در زمان زلزله ، از آن تراز به پایین اختلاف حرکتی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشد . برای مشخص کردن تراز پایه ، آیین نامه شرایط زیر را نیز قرار داده است :

  1. ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند و دیوارهای آن به سازه متصل نیست ، در این حالت تراز پایه از روی سطح شالوده در نظر گرفته می شود .
  2. ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند و دیوارهای آن متصل به سازه می باشد و پشت دیوارها توسط خاک متراکم پرشده باشد ، در این حالت تراز پایه در نزدیکترین سقف زیرزمین به سطح زمین طبیعی اطراف در نظر گرفته می شود .

تا اینجا مشخص شد که درز انقطاع باید از روی تراز پایه اجرا شود ، یعنی به لحاظ آیین نامه ای ، نیاز نیست این درز در قسمت فونداسیون در نظر گرفته شود .

آیا میتوان درز انقطاع را توسط نخاله پُر کرد ؟

مجدداً مطابق بند 1-4-1 آیین نامه 2800 ، میتوان درز انقطاع را توسط مصالح انعطاف پذیر پُر کرد . مصالح انعطاف پذیر مانند :ماسه بادی ، پلاستوفوم و …  . به هیچ عنوان ناظر نباید به مالک اجازه دهد این قسمت را توسط مصالح بنایی، بتن پُر کند و در صورت پُر شدن این قسمت ، حتماً مورد را در گزارشات خود و در موعد قید نماید .

کنترل درز انقطاع باید توسط کدام یک از ناظران انجام شود ؟

در ساختمانهایی که ناظر نقشه بردار حضورداشته باشد این کار توسط نقشه بردار انجام شده و در صورت نبودن نقشه بردار ، از آنجا که کنترل ابعادی در ساختمان از وظایف ناظر معمار می باشد ، باید ناظر معمار درز انقطاع را کنترل نموده و در صورت تخلف گزارش نماید . اما با توجه پرونده های موجود و اینکه درز انقطاع یکی از بخشهای سازه ای ساختمان می باشد ، بهتر است ناظر سازه نیز در زمان کنترل درز انقطاع توسط ناظر نقشه بردار یا معمار با ایشان همراه باشد .

نکته حقوقی برای مهندسان ناظر و سازندگان ساختمان :

با مشاهده شکل گودبرداری هایی که در سطح شهرها انجام گرفته ، به این نتیجه رسیدیم که نمی توان حرکات پاکت بیل یا بابکت و همچنین ریزش خاک زیر فنداسیون را کنترل کرد تا فنداسیون وارد ملک همسایه نشود ، و در موارد بسیاری دیده شده که بدلیل ورود به ملک همسایه و بتن ریزی فنداسیون ، بعداً در زمان ساخت ملک مجاور ، این مساله ( ورود به ملک ) باعث بوجود آمدن دعواهای حقوقی گشته که مهندس ناظر را نیز به دلیل گزارش نکردن این موضوع ، درگیر خود کرده است .

پس لازم است مهندسین ناظر در صورت برخورد با این مساله در فنداسیون ، ابتدا دستورکار جهت اصلاح به مالک ابلاغ کنند و حتماً در صورت عدم اصلاح آن ، در گزارش مرحله ای یا گزارش تخلف ، به مرجع صدور پروانه ابلاغ نمایند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا