تخریب ساختمان

ترک های ساختمانی

انواع ترک های ساختمانی ترک ها با منشا سازه ای ترک های ناشی از نشست یا تورم خاک و تکیه گاه: مورب، پلکانی و یا عمودی عمیق ترک های ناشی از خیز تیرها (ضعف طراحی یا اجرا با کیفیت مصالح): افقی، برشی و مورب ترک های ناشی از یخبندان : مورب ترک های ناشی از …

ترک های ساختمانی ادامه »

مهندسی تخریب در ساختمان

Demolition engineering in buildings موادی از آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی: ماده‌ 198 :عملیات‌ تخریب‌ باید از بالاترین‌ قسمت‌ یا طبقه‌ شروع‌ و به‌ پایین‌ترین‌ قسمت‌ یا طبقه‌ ختم‌ گردد، مگر در موارد خاصی‌ كه‌ تخریب‌ به‌ طور یكجا و استفاده‌ از مواد منفجره‌ در فونداسیون‌ و از راه‌ دور با رعایت‌ كلیه‌ احتیاطات‌ و …

مهندسی تخریب در ساختمان ادامه »

تخریب ساختمان

destruction تخريب الزاماً مي بايستي بعدازصدور پروانه وزيرنظر مهندس ناظر صورت گيرد واطلاع رساني شروع به كار تخريب از سوي مالك به ناظر الزامي است ودراين حالت است كه ناظرعمران مسئوليت نظارت برعمليات تخريب را پيدا مي كند ✅عملیات مقدماتی قبل از تخریب: ⁉️قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی های …

تخریب ساختمان ادامه »