حقوق مهندسی

تأمین دلیل

Provide a reason مواد قانونی تأمین دلیل در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ‌ماده 149 – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن …

تأمین دلیل ادامه »

حقوق مهندسین

  گرفتن تعهدات محضری از مالک ساختمان دارای تخلف #ناظر را تبرئه نخواهد کرد. تنها راه تبرئه مهندسان ناظر عدم تأیید کار دارای تخلف است و در صورت اصرار مالک به ادامه کار خلاف مقررات ملی و عدم رفع تخلفات صورت گرفته، مهندسان ناظر محترم باید؛ بر پایه بند ۲-۲-۱۲- نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در …

حقوق مهندسین ادامه »

قانون کار

Labor Law  فصل اول- تعاریف و اصول کلی  ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از …

قانون کار ادامه »

قانون تجارت

  Business Law ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ‌ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ‌ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره …

قانون تجارت ادامه »

پیش فروش ساختمان

قانون پیش‌فروش ساختمان

Building pre-sale law ماده1ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر …

قانون پیش‌فروش ساختمان ادامه »

سایت استا نها

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

Executive Regulations of the Building Engineering and Control System Law ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پیشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: [z]”‌آیین‌نامه اجرایی قانون …

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ادامه »

حق ارتفاق

حق ارتفاق چیست؟ ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود. حقوق­دانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب …

حق ارتفاق ادامه »

عمر مفید ساختمان

📖 عمر مفید ساختمان چقدر است؟

?What is the useful life of the building آیا میدانید؛ مهندس ناظر تا پایان عمر مفید ساختمان، در قبال عملیات اجرایی تحت نظارت خود مسئول است! آیا میدانید عمر مفید هر ساختمان چند سال است؟ آیا میدانید عمر مفید ساختمان به مسائل بسیاری وابسته می‌باشد؟  مهندسین ناظر تا چند سال در برابر عملیات ساختمانی تحت …

📖 عمر مفید ساختمان چقدر است؟ ادامه »

گزارش نویسی

📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان

A guide to how to report on building supervising engineers وظیفه مهندس ناظر ، گزارش دادنِ انطباق یا عدم انطباق عملیات اجرایی ساختمان با نقشه های مصوب و نیز پروانه ساخت می باشد .  شاید فکرکنید انجام این وظیفه ، کاری ساده و آسان بوده و مهندس ناظر ، عملاً کاری را انجام نمی دهد …

📖 راهنمای نحوه گزارش‌نویسی مهندسان ناظر ساختمان ادامه »

📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی

Owner’s commitment to the supervisor در مواردی ، که مالک یا مجری ساختمان بعد از تخلف های فنی یا ایمنی خود جهت جلوگیری از گزارش دادن مهندس ناظر و برای اینکه بتواند رضایت ایشان را دریافت نماید و تخلف مورد نظر را رفع نکند ، با مراجعه به ناظر از او خواسته تا در قبال …

📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی ادامه »